ARTIKELEN

Artikelen:

Voortschrijdend inzicht? 

We hebben nogal wat discussie over blank en zwart en over racisme de laatste tijd. Discussie is goed. Ik hoor daarin nogal eens de woorden Voortschrijdend inzicht. Iets dat volgens mij wel altijd te maken zou moeten hebben een positieve uitkomst en een inzicht dat verhelderend en op zijn minst een wending in zich heeft van een gedachte. Iets van hier en nu en niet meer van wat was. Iets van dat we er nu anders over denken dan toen, maar wel positief dus en aanvaardbaar zonder polarisatie.

Zoals ik in mijn vorige verhaal ook al schreef gaat de discussie hier niet over racisme maar over anders zijn wat mij betreft! Alles wat anders is dan jezelf vinden we niet oke, voor een aantal van ons. Als daar meer van zijn wordt het al lastiger. Ik heb in geen enkele talkshow of media iets gelezen van hoe groot het rassenprobleem in Nederland is. Ik vind de discussie in Nederland anders dan die van Amerika. Ik vind wel dat elke culturele groep van welke kleur dan ook en van welke oorsprong ook zich bewust zou kunnen zijn van het feit dat negatief gedrag op geen enkele wijze helpt om de beeldvorming positief te houden. Je verpest het voor de groep hoor ik wel eens zeggen. Het woord dat me te binnen schiet is: Vooroordeel bevestigend. Media zijn er erg goed in om, zoals ik het dan maar zie. Kleine dingen groot te maken in het kader van komkommer media; er is niet veel nieuws dus maken we het maar groter. Ik zeg niet de discussie op zich klein is of klein gehouden zou moeten worden. De discussie moet gaan over het gedrag van mensen in het kader van anders zijn moet er kunnen zijn in onze samenleving!! En dat anders is ook het lastige. Wat is oké-anders en wat niet?

Verder weet ik niet zo goed hoe dat voortschrijdend inzicht soms vorm moet krijgen. Is voortschrijdend inzicht dat we in onze gedachten in staan zijn in het hier en nu voor altijd zwarte piet te koppelen aan het slavernijverleden. Nieuw inzicht is dan dat zwarte piet historisch gezien ooit een slaaf van de Sint was. Of is voortschrijdend inzicht juist dat we in staat zijn om zwarte piet in het hier en nu kunnen loskoppelen van het slavernijverleden. Dat we hebben gezien dat het vroeger zeker een link had met de slavernij, maar dat we het nu zien als een onderdeel van een culturele uiting, los van wat ooit was. Dan mag Piet wat mij betreft ook wit zijn, maar ik ben dan wel voor culturele diversiteit, een mix van culturen en dus ook zwart. Ik denk dat daar juist de oplossing en het voortschrijdend inzicht zit. En een zwarte piet ertussen mag ook wel weer ons herinneren aan dat verleden, maar diversiteit van culturen als hulp van de sint, ik ben ervoor. De assistenten van de Sint zijn multicultureel. Uit alle landen dus, of zo je wilt een doorsnee van de samenleving. Maar diversiteit van culturen als hulp van de sint, ik ben daar blij mee. Dan kunne die culturele uitingen ook in het spel meedoen in diverse spellen bijvoorbeeld. Ook kunnen er dan leuke films gemaakt worden. En wie weet kan Sint ook eens er anders uit gaan zien.
Zwart uitsluiten op een kinderfeest lijkt me nog best lastig uitleggen aan kinderen, zeker in het kader van gelijkheid en discriminatie.
Zoals ik schreef in de vorige tekst. Voor mij was de eerste keer dat ik Zwarte Piet zag de eerste keer dat ik een zwart iemand zag, een andere cultuur. Ik dacht niet aan Slavernij, wist niet wat er aan rassenhaat in de VS speelde en wist al zeker niet dat Piet onderdanig zou zijn aan Sinterklaas. Maar dat hij anders was, ja dat was wel helder. Geen moment gedacht aan zwart is slecht of wat dan ook. En zelfs al zou ik er toen over gedroomd hebben, desnoods een nachtmerrie is nog geen reden om mij voor de rest van mijn leven me af te zonderen van zwart omdat ik ze niet ken. In dialoog met ouders kun je daar heel veel duidelijk maken.


Daarom pleit ik voor een discussie over het gedrag van mensen met betrekking tot anders dan jezelf. Onbekend maakt onbemind zeggen ze wel eens, en dat komt dichter in de buurt dan de discussie over racisme. Beeldvorming gevoed door angst. We vinden het nodig om het gedrag van anderen te beoordelen en te veroordelen. Het is haast net als met kunst, mooi en lelijk, kwaliteit of geen kwaliteit. En in het kader van vrijheid van meningsuiting vinden we dat er veel moet kunnen en zeker als het gaat om anders dan jezelf. Je kunt weglopen van anders dan jezelf en roepen dat die ander niet oké is, maar ik pleit wel voor onderzoeken in plaats van roepen zonder onderzoek. Vrijheid heeft geen kader wordt er gezegd, maar ik denk dat vrijheid uiteindelijk wel een kader heeft. Als we in de grondwet iets gaan vastleggen is dat omdat we blijkbaar toch niet goed die vrijheid weten in te vullen op een manier die voor iedereen oprecht goed voelt. Maar ja goed voelen is hier ook al lastig gekozen want er zijn mensen die zich bij bepaald gedrag goed voelen maar wat niet oké is. De diversiteit van meningen en gedachten heeft blijkbaar toch een kader nodig in het kader van doe normaal. Ergens iets over respect naar elkaar lukt blijkbaar niet waardoor de grondwet weer een bijlage erbij krijgt waarin we het begrip … maar niet ten koste van die ander ….vast moeten leggen voor bepaalde Die-groepen omdat andere specifieke Die-groepen dit blijkbaar niet uit zichzelf doen.
Anders dan jezelf, praat er over! Tot slot nog even dit. Honderd donkere mensen in een lokaal en één blond mens. Of honderd blonde mensen en één donkere mens in een lokaal. Of honderd homo’s of lesbische mensen in een lokaal en één niet. Vul zelf maar verder in. In alle gevallen ben jij die ene. Gaat het dan over anders dan die anderen, of toch niet?

In dit artikel heb ik geprobeerd mijn woorden zorgvuldig te kiezen, omdat ik wil verbinden. Mijn woorden zijn geen olie op een brandend vuur en ook geen mes om mee te steken maar een goede maaltijd om samen van te genieten.

 

Een Partij

Ooit had ik het idee om  een partij op te richten. Ik was werkzoekende en had zitten rekenen. Er waren toen ongeveer 700.000 mensen op zoek naar een baan. Dat zouden 13 zetels zijn als ik goed had gerekend. Hieronder zie je mijn standpunten. Zouden diestandpunten nu nog kunnen? 

Mijn wensen voor Nederland
1. Basis inkomen invoeren na je 50ste.
2. Eigenbijdrage in de zorg inkomens afhankelijk
3. Terug naar een beter zorgstelsel, waarin per persoon gekeken wordt wat nodig is.
4. Jongeren mogen best iets minder verdienen.
5. Vrijwilligers mogen geen banen van ontslagen medewerkers overnemen. Het UWV en de overheid zien hier onvoldoende op toe. Nu wordt te veel een vrijwillig ingezet waar vroeger een professional werd ingezet. Vrijwilligerswerk hoort bij verenigingen en clubs.
6. UWV mag bij fouten ook boetes krijgen van de werkzoekende. Dus niet alleen dat het UWV boetes oplegt bij het in gebreke blijven van de klant. Grote bedrijven meer toetsen op hun klantvriendelijkheid en fouten. Maatregelen in het voordeel van de klant bij het maken van fouten door dat bedrijf.
7. Geen leenstelsel voor studenten. Starten met een schuld als je op de arbeidsmarkt komt is niet oké.
8. Mensen in de armoede beter coachen, dat levert veel winst op. Uitzoeken van oorzaken en daar iets aan doen.
9. Geen bezuinigingen op ouderen boven de 65. Garantie op een eerlijk basispensioen.
10. Pensioenleeftijd naar 65, waarbij iedereen kan kiezen om langer door te werken.
11. Omscholing rond je 50ste meer stimuleren.
12. Meer kansen voor 50+ op de arbeidsmarkt.
13. Opnieuw invoeren van de LTS als schoolvorm voor het leren van technische en creatieve vakken. Ook een LTS voor creativiteit. Meer technisch (stratenmaker tot installateur) personeel opleiden.
14. Werkzoekende moeten zich verplicht elke dag ergens melden om te kijken welk werk er in de betreffende gemeente te doen is. Daarbij kan uitwisselen van kennis en het helpen bij scholing een rol spelen. Thuiszitten mag geen optie zijn als je werkzoekend bent. Ook psychologische onderzoek ter ondersteuning van de werkzoekende. Meer toezicht op reïntegratiebedrijven. Veel kapitaal vernietiging als gevolg van onvoldoende begeleiding van mensen die aan de kant zijn komen staan. Gebrek aan kwaliteit bij reïntegratiebedrijven aanpakken!!.
15. De ondraaglijke oneerlijkheid die veel mensen voelen met betrekking tot de overheid en bedrijven beter in kaart brengen en hierin stappen ondernemen.
16. Mensen met Psychische klachten beter in kaart brengen en hen goed begeleiden
17. Salarissen van bazen van zorginstellingen drastisch verlagen. De directeur van InteractContour krijgt bruto 190.000 euro per jaar. Een schande!! Doe daar iets aan!!
18. Gepensioneerden de ruimte geven om te helpen bij het scholen van anderen. Er gaat veel kennis verloren welke overgedragen zou kunnen worden aan een volgend generatie. Eventueel verplichten om een aantal dagdelen zich in te zetten voor scholing.
19. Gelijkheid van iedereen in de zoektocht naar een baan.
20. Meer werkervaringsplaatsen die leiden naar een vaste baan.
21. Jaarcontracten verplicht omzetten naar vast werk.
22. Meer activiteitencentra voor mensen met een beperking, waarbij functioneel bezig zijn een doel is. Arbeidsmatig werken inzichtelijk maken. Beter zichtbaar krijgen wat iemand kan.
23. Kunst en cultuur onderwijs stimuleren. Bewezen is dat dramaonderwijs de sociale vaardigheden bevordert.
24. Geen subsidies voor kunst en cultuur. Deze branche is zeker in staat om zichzelf van financiële middelen te voorzien. De winsten van de grote culturele bedrijven kunnen voor een deel in een fonds gestopt worden om zo bijzondere culturele uitingen te financieren.
25. Gelijkheid voor elke cultuur met wederzijds respect. Culturele tradities die niet passen binnen de Nederlandse cultuur niet toestaan. Passen betreft hier een vreedzame samenwerking. Elke vorm van geweld wordt niet toegestaan. Verschillen in gedachten mogen nooit leiden tot superioriteit of onderdrukking van wie dan ook.
26. Kernwaarde van Nederland moet civilisatie zijn. Tolerantie zonder agressie in welke vorm
27. Hoge inkomens geen kinderbijslag, kindertoeslag of andere toeslagen geven.
28. Vrijheid van meningsuiting mag nooit ten koste gaan van welke bevolkingsgroep dan ook.
29. Opvoeding moet gericht zijn op verdraagzaamheid en een gezonde communicatie.
30. Integratie van vluchtelingen begint met het volgens van het vak Nederlands.
31. Elk mens moet voor zijn 25ste geschoold zijn in de basisvaardigheden van het leven. Heb je dat niet, dan kan je verplicht worden een jaar bij te scholen. Daarin moet je modules volgen en punten halen. Op middelbare scholen meer aandacht hiervoor. Voor elke geloof of overtuiging. Zo krijg je ook goed in kaart waar de knelpunten zitten. Maatschappelijke dienstplicht in modules:
 Koken voor jezelf en anderen.
 Financieel boekhouden
 Dagelijks onderhoud/klussen: Onderhoud auto en fiets.
 Elektriciteit en kennis.
 Hygiëne en kleding
 Voor zichzelf leren zorgen
 Sollicitatietraining
 Assertiviteit.
 Psychologische ontwikkeling: gewenst en ongewenst gedrag. Trauma verwerking.
 Indien van toepassing: Verslavingen in kaart brengen
 Sporten.
 Hiaten in de opvoeding in kaart brengen en hierop inspelen
 Succesvol zijn.
 Doorzettingsvermogen.
 Gezonde levensstijl
 Sociale vaardigheden
 Omgaan met verschillende culturen
 Elke opleiding zou deze cursus moeten aanbieden. (MBO tot VWO)
 Een certificaat uitreiken bij het behalen van de doelstellingen.
 Veel problemen op latere leeftijd ontstaan door het ontbreken van bovengenoemde vaardigheden.

32. Geen bezuinigingen in de gezondheidzorg met betrekking tot activiteiten en personeel op de ‘werkvloer’.
33. Hoge salarissen in de zorg bezuinigen mee.
34. Betere afvloeiingsregelingen met betrekking tot gemaakte dienstjaren in de gezondheidszorg.
35. Ruimte geven voor baanversnippering. Diverse kleine banen hebben die samen een toereikend inkomen hebben, zonder belastinggedoe.
36. Zijn we een onafhankelijk land?
37. Referendum als middel om in te grijpen in zaken die ons absoluut niet bevallen aan de overheid. Waarbij de keus zorgvuldig wordt afgewogen. Bindend referendum afhankelijk van het gekozen onderwerp moet wel mogelijk zijn.
38. Meer invulling door en samenwerking van UWV met het FNV bij het vinden van een baan: Erg goeie opleidingsmogelijkheden bij het FNV. Daar kan het UWV nog wat van leren.
39. Gezondheidsonderzoek mag niet in dienst van de farmacie staan. De dure medicijnen verlagen door meer overheidsbescherming.
40. Leegstaande panden meer toegankelijk maken voor kleine ondernemers tegen betere tarieven.


 

Klantcontact (Mei ‘2020)

Ik kreeg de vraag of iets wilde schijven over mijn ervaring met de opleiding klantcontact, welke ik gevolgd heb in 2018. Deze opleiding werd mij aangeboden door de Gemeente Dronten. Dit is het verhaal. 


Klantcontact, is dat wel wat voor mij?

Begin 2018 werd ik via de gemeente Dronten gevraagd om mee te doen aan de opleiding Callcenter medewerker. Met een baangarantie. Ik zat in de bijstand. In 2014 werd ik op een vervelende manier ontslagen bij een zorginstelling. Daarnaast had ik in die zelfde week van ontslag een ernstig auto-ongeluk. Die periode heb ik gerevalideerd. Gelukkig kon ik na een jaar weer meer gaan doen. Wel blijf ik last van mijn nek houden.

Ik moet toegeven dat ik in het begin wat sceptisch stond tegenover het volgen van die opleiding. Ik had er zelf ook nooit aan gedacht om iets in die richting te gaan doen. Maar omdat communicatie mijn interesse heeft ben ik er toch vol goede moed in gegaan. Het was een hele happening. Wat betreft motivatie was het in het begin wel zoeken, maar ik heb er onwijs veel geleerd.

Je kunt er onwijs veel van leren

Als ik er nu op terugkijk heb ik het een fantastische tijd gevonden! Toen vond ik het lastiger omdat ik weer moest wennen aan veel praten en aan omgang veel verschillende mensen. Mijn sociale interactie had duidelijk wat stil gelegen in de jaren ervoor. De niveau verschillen waren groot. Maar ik ben me er enorm thuis gaan voelen. Ik heb echt bijzondere momenten meegemaakt met cursisten en cursusleiders. Ook de gesprekken aan de telefoon zal ik nooit vergeten. Op een gegeven moment zelfs in het Duits, heerlijk! Ik heb bijzondere mensen ontmoet. Ik ben wel van de humor en we hebben heel wat afgelachen. Het heeft mijn communicatieve skills zeker verrijkt. Ik heb mede cursisten ook op bijzonder mooie wijze zien groeien. De kracht van die cursus zit zeker in het opbouwen van zelfvertrouwen. Je leert luisteren. Je ziet een klant niet, je hoort de kant alleen maar. Kan je zeker goed gebruiken, leren luisteren.

Het verrijkt je communicatie

Veel mensen zaten net als ik thuis. Die groei in zo’n opleiding is essentieel voor het vinden van werk. Thuis gebeurt er vaak niet zoveel in de sociale interactie met anderen. Ik wilde graag ook de deur uit!
Omgaan met feedback, conflicten, weer iets leren, je komt het allemaal tegen in deze opleiding. En ja, sommige komen ook zichzelf tegen. Het gaat ook over mensenkennis. In een veilige integere omgeving iets leren, het zit allemaal in deze opleiding. Het vraagt om een actieve houding!

Sociale interactie is zo belangrijk

In die zelfde periode ben ik via het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) begonnen aan een traject voor het starten van een eigen bedrijf. Veel mensen weten niet dat als je in de bijstand zit dat je dan via het ZLF kunt werken aan het starten van een eigen bedrijf. Juist door deze opleiding voor klantcontact werd voor mijn ogen bevestigd dat actief bezig zijn met sociale interactie en communicatie mensen enorm doet groeien, en de kansen op een baan vergroot. Ik heb het zelf zo ervaren door hier aan mee te werken en ik zag het bij anderen ook.

Gemeenten moeten meer doen aan dit soort activering

Gemeenten zouden veel meer moeten inzetten op activeren van mensen in de bijstand. Te veel mensen zitten thuis en verliezen zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Soms is het bezig zijn in een groep al genoeg om het zelfvertrouwen te vergroten. Ik heb echt respect voor de manier waarop de docenten al die verschillende niveaus wisten te bedienen zodat uiteindelijk veel mensen mee konden in het hele opleidingstraject. Daarom is deze opleidingen voor Klantcontact zo belangrijk! Ook heb ik gezien dat veel mensen nog in een rouwverwerking van het ontslag zaten, de frustratie van het thuis zitten en geen baan kunnen vinden. Daar moet ook ruimte voor zijn, in de opleiding en ook bij gemeenten. Als dat eenmaal een plek heeft is er heel veel meer mogelijk.

Het vergroot je zelfvertrouwen

Ik ben uiteindelijk (nog) niet in het klantencontact terecht gekomen. Het is me gelukt om een eigen bedrijf te starten. Mede door deze opleiding kwam mijn doelgroep scherper in beeld en werd ik bevestigd in het helpen van mensen in de bijstand die thuis zitten.

Door dit traject raakte ik ook meer in beeld bij de Gemeente Dronten.
Hierdoor heb ik met mijn bedrijf uiteindelijk de prijs gewonnen voor Het Beste Idee van Dronten om minima en mensen in de bijstand gratis creatieve activiteiten aan te bieden.

Geef het een kans om hier aan mee te doen

Het heeft me ook veel opgeleverd over het werven van klanten voor mijn eigen bedrijf. Juist in gesprekken geleerd hoe ik mensen oprecht kan overtuigen om mee te doen aan mijn creatieve activiteiten. Een eerlijk verhaal levert altijd mooie klanten op. Klanten, het klinkt wat commercieel, en natuurlijk is mijn bedrijf er op gericht om geld te verdienen, maar ik zou eerder spreken van een relatie. Een goed verhaal levert op dat mensen ook echt geïnteresseerd zijn. Ook van het werken met diverse opleidingsniveaus heb ik door deze opleiding veel geleerd en kan het toepassen in mijn bedrijf.

Ik kijk terug op een mooie, hectische en leerzame periode. Geef het een kans om hier aan mee te doen. Ik was in het begin ook sceptisch. Maar je kunt hier onwijs veel van leren! Heel interessant ook voor mensen met een hoger opleidingsniveau (HBO of Universitair)!

Het bedrijf dat de opleiding organiseerde – KANS  – ging failliet, en een baan werd er uiteindelijk ook niet aangeboden. De gemeente Dronten is daarin vind ik in gebreken gebleven. Neemt niet weg dat ik erg heel veel aan gehad heb.  (Deze zin heb ik niet in het artikel gezet) 


Verklaringsdrang

Bij het bespreken van abstracte kunst merk ik nog al eens dat we een enorme drang hebben om er iets figuratief in te zien. Dat geeft een soort gevoel van begrijpen. Zo ook bij een toneelstuk, we willen snappen waar het over gaat en het mag niet te veel vragen oproepen. We willen verklaren. Verklaren en begrijpen geeft rust. Zo hebben sommigen van ons de neiging om de gebeurtenissen rondom de corona crisis te willen verklaren en te begrijpen. Even wat verklaren en begrijpen op een rij. Er zijn mensen die hier de hand van God in zien. Als je kijkt naar de geschiedenis en ook die van de bijbel dan is zeker het oude testament doorspekt met verhalen waarbij god ingrijpt in het leven van de mens als straf voor zijn daden. Een wrede God. Kun je in geloven, maar daar geef ik geen waardeoordeel over. Een andere verklaring die ik nog al eens terug hoor is dat de natuur zelf ingrijpt. Als je tien muizen in een hok stopt is alles nog in orde. Komt er een elfde bij dan vreten ze elkaar op en breken er ziektes uit. Ooit ergens gelezen.

Wat ik bedoel is dat er mensen zijn die roepen dat er te veel mensen zijn en dat de natuur nu ingrijpt. Ook hoor ik in de argumentatie dan omdat wij de longen van de aarde vernietigen vernietigt de aarde onze longen.. En dan natuurlijk ook wie sterk is overleeft. Maar wie sterk is zegt nog niets over hoe die sterke mensen in het leven staan. Als de natuur werkelijk ingrijpt dan zou ze ook selectief moeten zijn. In deze argumentatie zouden vooral de mensen dood gaan die niets met het milieu hebben of niet zorgvuldig met de aarde omgaan, slecht voort zichzelf zorgen en dus niet bijdragen een positieve evolutie. Dat zou dan op zijn minst een natuur zijn die kritisch en consequent selecteert. In deze hele discussie gaan we er dan dus vanuit dat de natuur een zelf denkend organisme is.

Dat organisme heeft dan bedacht om in China te starten. Of er over vergaderd is weet ik niet en misschien zijn er tussen hemel en aarde meer processen aan de gang waar we geen weet van hebben. In mijn speurtocht kwam ik uit bij het woord Animisme. Even uitleggen: (Latijn anima = ‘geest’, ‘ziel’) is het filosofisch, religieus of spiritueel concept waarbij zielen of geesten niet alleen bestaan in mensen en dieren, maar ook in planten, stenen of natuurlijke fenomenen zoals donder en geografische zoals bergen en rivieren. Animisme wijst verder ook bezieling toe aan abstracte concepten zoals woorden, eigennamen of metaforen uit de mythologie. Religies waarin animisme voorkomt behoren meestal tot volksgeloof of etnische religies zoals sjamanisme, shinto of bepaalde stromingen binnen het hindoeïsme. Edward Burnett Tylor was de eerste die in zijn werk “Primitive Culture” (1871) een volledig overzicht gaf van animistisch geloof en hierdoor de term animisme in zijn huidige betekenis bepaalde.Dus het idee dat alles een ziel heeft. Onze drang om de hele Corona crisis te verklaren zou hiermee natuurlijk heel begrijpelijk binnenkomen. De aarde heeft een eigen ziel, en die aarde heeft nu ingegrepen omdat er teveel van ons zijn en omdat we niet goed met die aarde omgaan.

Ja er zijn teveel mensen op deze aarde om die aardbol nog gezond te houden

Allereerst, ja er zijn teveel mensen op deze aarde om die aardbol nog gezond te houden , zo langzamerhand. Maar het is zeker lastig en als je bedenkt dat er nog steeds meer mensen bijkomen dan dat er doodgaan. Dan staan we straks ooit over tig jaar zij aan zij en kunnen we geen kant meer op. Ga dat maar eens oplossen. Kunnen we er in ons beleid nog zeker voor kiezen om er alles aan te doen om de aarde zo leefbaar mogelijk te maken en de grond waarop wij leven zo goed mogelijk te behandelen, maar uiteindelijk komt toch het moment, er zijn te veel. Maar de vraag beantwoorden wie er bestaansrecht heeft en wie niet kon nog wel eens een discussie worden als het steeds voller wordt. Een onmogelijke opgave. Dan is de filosofie om te denken dat de natuur dit zelf aan het oplossen is en dat de aarde en de natuur een ziel hebben misschien toch minder raar als je nu ziet wat er aan de hand is. Het bijzondere is dat ik ook mensen daarover hoor praten in het kader van dat ze spreekbuis zijn van onze aarde, van onze natuur. In eerste instantie dacht ik Jaja, maar nu lijkt het er toch op dat er iets van een ziel zit in die natuur? Misschien zijn er genetische connecties waar we geen weet van hebben en kijken we inderdaad met wetenschappelijke oogkleppen de wereld in. Een ding is duidelijk we hebben een oneindige drang om te willen verklaren wat er gebeurt. Niet alleen als groot geheel, maar ook zeker op virologisch niveau.

Misschien heeft dat virus ook wel een ziel, en staat het in verbinding met een hogere macht. Is er überhaupt onderzoek naar gedaan. Maar goed, als het rust geeft dat we iets verklaard hebben doet het er misschien ook niet meer toe of het dé waarheid is. Feiten en fictie rollen over elkaar heen maar wij mensen hebben een oneindige drang tot verklaren. Op de school voor de journalistiek leerden we dat als informatie over een belangrijke zaak uitblijft dat dan de kans groot is dat er roddels gaan ontstaan, of eigen interpretaties, speculaties, en zelfs eigen religies en geloof, in een oneindige drang om alles te verklaren, te weten en duidelijkheid te krijgen. Kan best een goeie verklaring tussen zitten. Verklaren geeft rust.


 

Out-of-de-box denken.

Ik ben kunstenaar. Die mensen kunnen vaak heel goed out of de box denken. Ik ben geen wetenschapper laat dat duidelijk zijn! Dan toch iets over het C-virus. In de hele discussie over het virus mis ik wezenlijke vragen, ook uit de journalistiek. Wat doen we aan de bestrijding van het virus buiten het lichaam. Kunnen we de lucht zodanig beïnvloeden dat het onaantrekkelijk wordt voor het virus. Vele besmetting gaan via de lucht en druppels. Wat is de relatie tussen het virus en voeding. Alleen al naar de gevolgen van voeding zouden we veel meer onderzoek moeten doen, denk ik. Maar ook, een virus zendt een frequentie uit, een trilling. Kunnen we die trilling verstoren. Zetten we geluid op een patiënt, met een bepaalde trilling, om zo het virus te te verstoren. Kan het zo simpel zijn? Ik weet als ik het schrijf dan denk ik ook nou zou dat het zijn, maar toch!! In de film war of the worlds en Independence day zie je door out of de box te denken uiteindelijk de tegenstander verslagen wordt. De schrijver heeft het zo bedacht. Veel in de wetenschap en de doorbraken daarin gebeurt door out of de box te denken en door toeval. Kijk maar eens naar de biografie van Edison. Hoe vaak wordt iets opgelost uit toeval of door anders te kijken of te denken. We zoeken het een en vinden het ander. Je ziet het mooi bij kwissen. Alleen al door hardop je gedachten uit te spreken lijkt het of ze het woord sneller raden. Het gaat eigenlijk ook over fantaseren en over creativiteit. Ik weet helemaal niet hoe ver het staat met het vinden van het antivirus. Maar Ik ben zo bang dat er met oogkleppen op gekeken wordt naar de oplossing. Is er niet iets in de natuur wat helpt om dit virus te vernietigen. Ik zou wel eens op zo’n lab willen meekijken, meelopen en luisteren en zien wat er zoal gedaan wordt. Denken we niet in te grote stappen in zo’n onderzoek.

Natuurlijk, de virologen weten echt wel heel veel en de raderen draaien.

Natuurlijk, de virologen weten echt wel heel veel en de raderen draaien. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Bij MH17 konden we daders vinden door knappe koppen die het internet gingen doorspitten en andere vragen gingen stellen. We hebben onderzoeksjournalisten die regelmatig dingen onthullen, uitzoeken en met geode verhalen komen. Maar in deze discussie mis ik dus vragen. Zijn alle gegevens van onderzoek van over de hele wereld wel voor iedereen zichtbaar? Of is de concurrentie zo groot dat informatie wordt achtergehouden. Want wie het eerst het antivirus heeft gevonden is een held en kan er rijk van worden, want jij hebt het wel en ik heb het nog niet. En wie denkt er na over het herstel van je longen als ze beschadigd zijn. Waarom heeft de ene een heftige reactie en de ander niet? Onder je ogen veel mensen zien doodgaan vraagt om het omdenken, het anders denken dan we staan erbij en kijken er naar. Het moet ergens iets triggeren van een oneindige drang naar experimenteren. In die lichamen gebeurt iets waar we grip op willen krijgen. Nu zijn we bezig met het verzorgen, het kijken naar, zo goed mogelijk helpen, en hopen dat je beter wordt. Logisch. Maar waarom niet ook proberen. Oké experimenteren met mensen, ik weet het, klinkt niet heel goed, maar toch denk ik dat daar de oplossing zit. Zo aan mijn bureau dit schijven is best gemakkelijk, dat besef ik me ook wel. Maar toch gaat steeds door mijn hoofd…we kijken de verkeerde kant op.

Ligt de oplossing niet gewoon vlak voor onze neus. Natuurlijk wil ik niemand valse hoop geven, echt niet! En misschien zijn we in al die labs ook wel op de goede weg. Maar dan nog. Veel uitvingen en veel doorbraken zijn gebaseerd op toeval, op onverwachts, op out of de box denken. Laten we in vredesnaam out of de box denken. Tot slot een citaat van de openingsmonoloog uit Equus ( Peter Shaffer), mijn favoriete toneelstuk: “…aan alle kanten opgetuigd met oud spraakgebruik en oude hypothesen ….om op een volstrekt nieuw levenscircuit te springen waarvan ik alleen vermoed dat het bestaat. Ik kan het niet zien, want mijn doorsnee ontwikkelde hoofd kijkt de verkeerde kant op…..”En Albert Einstein: “Als ik mezelf en mijn denkmethoden onderzoek, kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie meer voor me heeft betekent dan mijn talent voor het in me opnemen van positieve kennis.”Met dank aan het boek: Essentialisme van Greg McKeown!